• האם על הנשים לברך "שעשני כרצונו"?

 • מתי מברכים את 'ברכות השחר'?

 • על מה נתקנו 'ברכות השחר'?

 • מה עושים כשאין כהן או לוי?

 • האם נכון וצריך לתקן את בעל הקורא?

 • מיהו הקורא בתורה ועל מה הוא צריך להקפיד?

 • מהו סדר הוצאת ספר התורה מארון הקודש לקריאת-התורה?

 • האם חובה על כל יחיד לשמוע קריאת התורה?

 • מדוע קוראים בתורה 4 פעמים בשבוע?

 • כיצד ניתן להכשיר כלי שנאסר באמצעות כבישה?

 • האם רוטב בשרי שהונח משך זמן בכלי חלבי אוסר את הכלי?

 • כיצד נוהגים במקרה שיש ספק אם בשר וחלב נכבשו יחד במשך 24 שעות?

 • כמה זמן הוא 'שיעור כבישה'?

 • באיזה סוג נוזל שייך איסור כבישה?

 • האם מותר לאכול עם גבינה זית שהיה יחד עם זית אחר שנחתך בסכין בשרי?

 • כמה אוסרת הכבישה?

 • האם איסור בשר בחלב הוא גם בצונן?

 • האם מותר לישון בבית לבד?

 • מהו איסור שתיית מים בשעת 'התקופה'?

 • מתי ניתן להשתמש במוצרי מזון שהונחו מתחת למיטה?