• מה היא 'מכירת חמץ' והאם היא מועילה מלכתחילה?

 • האם יש דינים מיוחדים בשושן פורים למי שאינו גר בירושלים?

 • מה דין הנוסע לירושלים במהלך הפורים או הנוסע ממנה?

 • היכן חוגגים את פורים בי"ד באדר והיכן בט"ו?

 • מה מוטל על השומעים לעשות בשעת קריאת המגילה?

 • עד כמה צריך להתרכז בשעת קריאת-המגילה?

 • האם צריך להיזהר לומר "זכר למחצית השקל"?

 • עד מתי נותנים 'מחצית השקל' עבור הילדים?

 • מי צריך לתת 'מחצית השקל'?

 • כמה צריך לתת ל'מחצית השקל'?

 • מהו מנהג 'מחצית השקל' ומתי מקיימים אותו?

 • האם קריאת המגילה צריכה להיעשות דוקא במנין?

 • מה אסור לעשות בסמוך לזמן קריאת-המגילה?

 • מה הם זמני חיוב קריאת-המגילה?

 • מאיזה שעה אפשר לברך את ברכות התורה, והאם גם מי שהיה ער בלילה מברך?

 • האם נשים צריכות לברך ברכות התורה?

 • מה הן ברכות התורה ומתי מברכים אותן?

 • מסופק אם כבר בירך ברכות השחר, האם יכול להחמיר ולברך?

 • עד מתי אפשר לברך את ברכות השחר?

 • האם יש לברך ברכות השחר גם אם לא נתחייב בחלקן?