• האם יש הנהגות מיוחדות למי שאומר את ההלל ביחיד?

 • כיצד צריך להניח בבית את החמץ הנמכר לגוי?

 • האם במכירת חמץ צריכים למכור לגוי גם את המקום בו נמצא החמץ?

 • מתי אפשר לברך 'ברכת האילנות'?

 • מהי 'ברכת האילנות' ומתי מברכים אותה?

 • איך נותנים תרופות לחולה בפסח?

 • האם תרופות הם חמץ?

 • במה אסור החמץ בפסח?

 • האם ניתן לתרום ל'קמחא דפסחא' מכספי מעשר?

 • מהו מנהג 'קמחא דפסחא' ומי מחוייב בו?

 • האם ניתן למכור חמץ של אדם ללא ידיעתו?

 • כיצד מתבצעת מכירת החמץ?

 • מה היא 'מכירת חמץ' והאם היא מועילה מלכתחילה?

 • האם יש דינים מיוחדים בשושן פורים למי שאינו גר בירושלים?

 • מה דין הנוסע לירושלים במהלך הפורים או הנוסע ממנה?

 • היכן חוגגים את פורים בי"ד באדר והיכן בט"ו?

 • מה מוטל על השומעים לעשות בשעת קריאת המגילה?

 • עד כמה צריך להתרכז בשעת קריאת-המגילה?

 • האם צריך להיזהר לומר "זכר למחצית השקל"?

 • עד מתי נותנים 'מחצית השקל' עבור הילדים?