• בית משותף שחלק מדייריו אוכלים חמץ, האם יהודי הגר בו עובר על איסור חמץ?

 • האם יש לבדוק חמץ בחדרי מדרגות?

 • האם חומרי ניקוי צריכים הכשר לפסח?

 • האם מותר להשתמש במשחות ומוצרי קוסמטיקה בפסח?

 • מה הם פסוקי 'הנשיא' שמוסיפים בתחילת חודש ניסן?

 • מה הם מנהגי חודש ניסן?

 • האם לאחר מכירת חמץ ניתן להיכנס למקום שנמכר לגוי?

 • האם ניתן להשתמש ב'גגו' של מקום שנמכר במכירת חמץ?

 • האם יש הנהגות מיוחדות למי שאומר את ההלל ביחיד?

 • כיצד צריך להניח בבית את החמץ הנמכר לגוי?

 • האם במכירת חמץ צריכים למכור לגוי גם את המקום בו נמצא החמץ?

 • מתי אפשר לברך 'ברכת האילנות'?

 • מהי 'ברכת האילנות' ומתי מברכים אותה?

 • איך נותנים תרופות לחולה בפסח?

 • האם תרופות הם חמץ?

 • במה אסור החמץ בפסח?

 • האם ניתן לתרום ל'קמחא דפסחא' מכספי מעשר?

 • מהו מנהג 'קמחא דפסחא' ומי מחוייב בו?

 • האם ניתן למכור חמץ של אדם ללא ידיעתו?

 • כיצד מתבצעת מכירת החמץ?