האם במכירת חמץ צריכים למכור לגוי גם את המקום בו נמצא החמץ?