בית משותף שחלק מדייריו אוכלים חמץ, האם יהודי הגר בו עובר על איסור חמץ?