• הלכה יומית •

 • בית משותף שחלק מדייריו אוכלים חמץ, האם יהודי הגר בו עובר על איסור חמץ?

 • האם יש לבדוק חמץ בחדרי מדרגות?

 • האם חומרי ניקוי צריכים הכשר לפסח?

 • האם מותר להשתמש במשחות ומוצרי קוסמטיקה בפסח?

 • מה הם פסוקי 'הנשיא' שמוסיפים בתחילת חודש ניסן?

 • מה הם מנהגי חודש ניסן?

 • האם לאחר מכירת חמץ ניתן להיכנס למקום שנמכר לגוי?

 • האם ניתן להשתמש ב'גגו' של מקום שנמכר במכירת חמץ?

 • האם יש הנהגות מיוחדות למי שאומר את ההלל ביחיד?

 • כיצד צריך להניח בבית את החמץ הנמכר לגוי?

 • האם במכירת חמץ צריכים למכור לגוי גם את המקום בו נמצא החמץ?

 • מתי אפשר לברך 'ברכת האילנות'?

 • מהי 'ברכת האילנות' ומתי מברכים אותה?

 • איך נותנים תרופות לחולה בפסח?

 • האם תרופות הם חמץ?

 • במה אסור החמץ בפסח?

 • האם ניתן לתרום ל'קמחא דפסחא' מכספי מעשר?

 • מהו מנהג 'קמחא דפסחא' ומי מחוייב בו?

 • האם ניתן למכור חמץ של אדם ללא ידיעתו?

 • כיצד מתבצעת מכירת החמץ?

 • loader

• הצטרף לרשימת התפוצה •

חבי כמעט רגע עד יעבר זעם

ב"ה. כ"ג אדר ה'תש"פ לכבוד ידידי עוז,השליח הרה"ח …. שי' במענה לשאלתך ושאלת רבים בדבר ההתמודדות ההלכתית בקשר עם המגיפה שפשטה בעולם מחולי ה'קורונה' ר"ל,

קרא עוד »

אכילה בלי מלאכה

מדוע חשוב ללמוד את הלכות בורר? היכן היתה מלאכת בורר במשכן? איזה איסורים נכללים באב המלאכה, מה הן תולדותיה ומה אסור רק מדרבנן? איזו בעייתיות

קרא עוד »
כללי

ימי תפלה

אלו הלכות מיוחדות יש בתפלת ראש-השנה? ואלה הלכות הם הדגשים של הלכות תפלה של כל השנה? כיצד מתיישב הביטול המוחלט של הכתרת המלך עם בקשת

קרא עוד »
כללי

תקיעות לחינם?!

האם מותר לתקוע בשופר בראש השנה מעבר לחיוב? כמה תקיעות צריכים לתקוע עבור נשים? האם המתפלל ביחיד יכול לתקוע מאה קולות? ומה סדר התקיעות למתפלל

קרא עוד »
כללי

צורת השופר

האם צריך שופר ישר או כפוף? האם יש בעיה הלכתית ב'עיצוב' השופר? האם השופר צריך להיות מוטה לימין? ממה צריך להיזהר בקניית שופר? איך היו

קרא עוד »
כללי

מבצע שופר כהלכתו

האם ניתן לצאת ל'מבצע שופר' לפני התפילה? ומה אם נפסיד תפילה במנין? האם מותר לתקוע כשיש רעש ברקע? איך אפשר לדאוג שהשומעים יכוונו? ומה כאשר

קרא עוד »