• הלכה יומית •

 • לאחר בדיקת המזוזות, האם צריכים להחזיר כל מזוזה למקומה?

 • באיזה צד קובעים את המזוזה?

 • באיזה גובה צריכה להיות המזוזה?

 • האם פתח ללא דלת חייב במזוזה?

 • האם קובעים מזוזה במקום פתוח ללא תקרה?

 • האם צריכים לקבוע מזוזה בפתח פרוזדור?

 • מהו גודל החדר החייב במזוזה?

 • מה צריכים להיות תנאי המקום החייב במזוזה?

 • האם צריך לקבוע מזוזה בבית כנסת או בית מדרש?

 • האם צריך לקבוע מזוזה בפתח חצר או גינה?

 • האם צריך לקבוע מזוזה במעלית?

 • האם צריך לקבוע מזוזה במחסן ובמקלט?

 • האם צריך לקבוע מזוזה בפתח המרפסת?

 • האם צריך לקבוע מזוזה בחדר כביסה?

 • באיזה מקומות בבית לא קובעים מזוזה כלל?

 • האם יש חובה לקבוע מזוזה בכל פתחי הבית או מספיקה מזוזה בפתח הראשי?

 • האם יש חובה לקבוע מזוזה במשרדים ובחנויות?

 • האם תייר במלון חייב לקבוע מזוזה בחדרו?

 • האם דייר חייב לקבוע מזוזה בפתחי בית שאינו שלו?

 • האם חייבים לקבוע מזוזה בפתח בנין מגורים וחדרי מדרגות?

 • loader

• הצטרף לרשימת התפוצה •

כללי

ימי תפלה

אלו הלכות מיוחדות יש בתפלת ראש-השנה? ואלה הלכות הם הדגשים של הלכות תפלה של כל השנה? כיצד מתיישב הביטול המוחלט של הכתרת המלך עם בקשת

קרא עוד »
כללי

תקיעות לחינם?!

האם מותר לתקוע בשופר בראש השנה מעבר לחיוב? כמה תקיעות צריכים לתקוע עבור נשים? האם המתפלל ביחיד יכול לתקוע מאה קולות? ומה סדר התקיעות למתפלל

קרא עוד »
כללי

צורת השופר

האם צריך שופר ישר או כפוף? האם יש בעיה הלכתית ב'עיצוב' השופר? האם השופר צריך להיות מוטה לימין? ממה צריך להיזהר בקניית שופר? איך היו

קרא עוד »
כללי

מבצע שופר כהלכתו

האם ניתן לצאת ל'מבצע שופר' לפני התפילה? ומה אם נפסיד תפילה במנין? האם מותר לתקוע כשיש רעש ברקע? איך אפשר לדאוג שהשומעים יכוונו? ומה כאשר

קרא עוד »

החייבים בהבדלה

מה מידת חיובם של הנשים בהבדלה? האם נשים יכולות להוציא גברים בהבדלה? והאם מותר להן לאכול לפני ההבדלה? ממתי יש לחנך את הקטנים בהבדלה? האם

קרא עוד »

אכילה וטעימה לפני הבדלה

מה ההבדל בין איסור המלאכה לפני הבדלה לאיסור הטעימה לפניה? מדוע צריכים להמתין עד לאחר ההבדלה על הכוס? מה נכלל באיסור הטעימה? והאם מותר לשתות

קרא עוד »