• הלכה יומית •

 • מה הם זמני חיוב קריאת-המגילה?

 • מאיזה שעה אפשר לברך את ברכות התורה, והאם גם מי שהיה ער בלילה מברך?

 • האם נשים צריכות לברך ברכות התורה?

 • מה הן ברכות התורה ומתי מברכים אותן?

 • מסופק אם כבר בירך ברכות השחר, האם יכול להחמיר ולברך?

 • עד מתי אפשר לברך את ברכות השחר?

 • האם יש לברך ברכות השחר גם אם לא נתחייב בחלקן?

 • האם על הנשים לברך "שעשני כרצונו"?

 • מתי מברכים את 'ברכות השחר'?

 • על מה נתקנו 'ברכות השחר'?

 • מה עושים כשאין כהן או לוי?

 • האם נכון וצריך לתקן את בעל הקורא?

 • מיהו הקורא בתורה ועל מה הוא צריך להקפיד?

 • מהו סדר הוצאת ספר התורה מארון הקודש לקריאת-התורה?

 • האם חובה על כל יחיד לשמוע קריאת התורה?

 • מדוע קוראים בתורה 4 פעמים בשבוע?

 • כיצד ניתן להכשיר כלי שנאסר באמצעות כבישה?

 • האם רוטב בשרי שהונח משך זמן בכלי חלבי אוסר את הכלי?

 • כיצד נוהגים במקרה שיש ספק אם בשר וחלב נכבשו יחד במשך 24 שעות?

 • כמה זמן הוא 'שיעור כבישה'?

 • loader

• הצטרף לרשימת התפוצה •

אכילה בלי מלאכה

מדוע חשוב ללמוד את הלכות בורר? היכן היתה מלאכת בורר במשכן? איזה איסורים נכללים באב המלאכה, מה הן תולדותיה ומה אסור רק מדרבנן? איזו בעייתיות

קרא עוד »
כללי

ימי תפלה

אלו הלכות מיוחדות יש בתפלת ראש-השנה? ואלה הלכות הם הדגשים של הלכות תפלה של כל השנה? כיצד מתיישב הביטול המוחלט של הכתרת המלך עם בקשת

קרא עוד »
כללי

תקיעות לחינם?!

האם מותר לתקוע בשופר בראש השנה מעבר לחיוב? כמה תקיעות צריכים לתקוע עבור נשים? האם המתפלל ביחיד יכול לתקוע מאה קולות? ומה סדר התקיעות למתפלל

קרא עוד »
כללי

צורת השופר

האם צריך שופר ישר או כפוף? האם יש בעיה הלכתית ב'עיצוב' השופר? האם השופר צריך להיות מוטה לימין? ממה צריך להיזהר בקניית שופר? איך היו

קרא עוד »
כללי

מבצע שופר כהלכתו

האם ניתן לצאת ל'מבצע שופר' לפני התפילה? ומה אם נפסיד תפילה במנין? האם מותר לתקוע כשיש רעש ברקע? איך אפשר לדאוג שהשומעים יכוונו? ומה כאשר

קרא עוד »

החייבים בהבדלה

מה מידת חיובם של הנשים בהבדלה? האם נשים יכולות להוציא גברים בהבדלה? והאם מותר להן לאכול לפני ההבדלה? ממתי יש לחנך את הקטנים בהבדלה? האם

קרא עוד »