מאיזה שעה אפשר לברך את ברכות התורה, והאם גם מי שהיה ער בלילה מברך?