האם יש דינים מיוחדים בשושן פורים למי שאינו גר בירושלים?