ימי תפלה

אלו הלכות מיוחדות יש בתפלת ראש-השנה? ואלה הלכות הם הדגשים של הלכות תפלה של כל השנה? כיצד מתיישב הביטול המוחלט של הכתרת המלך עם בקשת צרכיו שבתפלה? האם יש משמעות…

להמשך קריאה

תקיעות לחינם?!

האם מותר לתקוע בשופר בראש השנה מעבר לחיוב? כמה תקיעות צריכים לתקוע עבור נשים? האם המתפלל ביחיד יכול לתקוע מאה קולות? ומה סדר התקיעות למתפלל ביחיד? האם ניתן להדר ולחזור…

להמשך קריאה

צורת השופר

האם צריך שופר ישר או כפוף? האם יש בעיה הלכתית ב'עיצוב' השופר? האם השופר צריך להיות מוטה לימין? ממה צריך להיזהר בקניית שופר? איך היו נראים השופרות של רבותינו נשיאנו?…

להמשך קריאה

החובה להבדיל

האם חובת ההבדלה היא מדאורייתא או מדרבנן? ומה נפסק להלכה? מה היא מהותה של מצות ההבדלה? מה היתה השתלשלות תקנת ההבדלה? מדוע מבדילים גם בתפלת ערבית וגם על הכוס? ומה…

להמשך קריאה