• אודות •

מכון "אורח מנחם" הינו מכון ייחודי העוסק בחקר ההלכה  לצד הנגשת ההלכה למעשה לציבור הרחב לפי שיטת שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, הנודע בשם 'שולחן ערוך הרב', ומנהגי חסידות חב"ד.

שולחן ערוך הרב מתייחד בכך שההלכות שבו נכתבו "הלכות בטעמיהן", כל הלכה מבוארת היטב בטעמה, למען יידע הלומד את ההלכה לאשורה על בוריה ויוכל להסיק ממנה גם למקרים אחרים המתחדשים בכל עת. ואשר כל זה נכתב בגאונות אלוקית נפלאה ובלשון מדוקדקת מאד ומזוקקת שבעתיים, אשר רק מדיוק בה ניתן ללמוד תילי תילים של הלכות, וכפי אשר הפליאו גאוני הדורות במעלתו של שולחן ערוך הרב.

אולם, דומה כי ברבות השנים מאז הדפסתו, עיקר העיסוק בדברי שולחן ערוך הרב היה בבירור דעתו ושיטתו ההלכתית על פני פוסקים אחרים, דיוק וחקר מעמיק בלשונו בהלכה אחת והשוואתה למקורות נוספים, אך פחות בהסקת המסקנות למעשה בפועל בבירורי הלכה למעשה, אשר זאת ביקש בכותבו את הדברים הלכות בטעמיהן. כמובן, שרבים עסקו ועוסקים גם בתחום זה, בפרט הפוסקים על פי שיטתו, אולם כוונתנו לחזק מגמה זו ביותר, לברר מקחו של צדיקק הלכה למעשה, ולקבץ אל פונדק אחד את פסקי ההלכות הזורחים ומאירים מתוך מבועי תורתו הגדולה.

ואכן, מיזמי ההלכה שיצאו תחת מכוננו בשנים האחרונות מתייחדים בהעברת חומר מקיף ויסודי של ההלכה החל ממקורותיה  הראשוניים ועד לפסקים העוסקים במציאות ימינו בשפה בהירה ושווה לכל נפש, דרכם יכול לקנות כל אדם ידע מקיף בהלכה ובזכותם להתעורר ללימוד ההלכה ממקורה ובעיקר לקיומה באורחות חייו.

המכון הוקם בראשית שנת תשע"ז על ידי הרב מנחם מענדל והבה שליט"א, רב ומו"צ וראש כולל להוראה, מחבר הספר "כרם מנחם" על שו"ע הרב וספרים נוספים.

המכון נקרא על שמו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נשיא דורנו והוקדש לע"נ אלברט ורג'ינה חלו ע"ה.

באתר מתפרסמים שיעוריו ומאמריו ההלכתיים של הרב והבה, ביחוד אלו המתפרסמים מידי שבוע בסדרת "הלכות בטעמיהן" במדורו ההלכתי בבטאון "כפר חב"ד", בטאונה הרשמי של חסידות חב"ד באה"ק, החל משנת תשע"ה. כמו גם הלכות קצרות במסגרת "הלכה יומית" שנכתבו על ידו ומופצים מדי יום ברשתות החברתיות ביוזמתו הברוכה של הרב אמיר כהנא שיחי', מנכ"ל ישיבת תומכי תמימים ברמת אביב.

מלבד זאת, מופיעים באתר מגוון שיעורים ומאמרים בהלכה למעשה מחשובי רבני חב"ד וכן מרבני המכון.

המכון שם לו למטרה אף להדריך אברכים בלימוד ההלכה ועד להכשרתם כמורי הוראה בעצמם, במסגרת זו מפעיל המכון גם כולל אברכים בכפר חב"ד, בו לומדים כיום כעשרים אברכים, ומצטרפים אליהם רבים מתושבי היישוב במגוון מיזמים תורניים.

כתובת הכולל: בית הכנסת ר' מענדל'ס שול, רח' רבי לוי יצחק 37 כפר חב"ד

מען: 076-5400277, 050-5857703