לאחר בדיקת המזוזות, האם צריכים להחזיר כל מזוזה למקומה?