האם יש חובה לקבוע מזוזה בכל פתחי הבית או מספיקה מזוזה בפתח הראשי?