האם חייבים לקבוע מזוזה בפתח בנין מגורים וחדרי מדרגות?