האם אפשר להשתמש בכלים שלא נטבלו המוגשים בעת אירוח?