• תרומה •

מעוניין להיות שותף לזיכוי הרבים?

רוצה להיות שותף בזיכוי הרבים? הרם עכשיו את תרומתך למכון "אורח מנחם" ותזכה להיות שותף לחקר והפצת ההלכה מידי יום ביומו.

החזקת אברך לחודש: 1000 ₪. הקדשת הלכה יומית: 180 ₪ ליום, 540 ₪ לשבוע. הקדשת מאמר הלכתי: 770 ₪. כל תרומה תתקבל בברכה. כמו כן ניתן לקבל קבלה לפי סעיף 46.

• הצטרף לרשימת התפוצה •

חבי כמעט רגע עד יעבר זעם

ב"ה. כ"ג אדר ה'תש"פ לכבוד ידידי עוז,השליח הרה"ח …. שי' במענה לשאלתך ושאלת רבים בדבר ההתמודדות ההלכתית בקשר עם המגיפה שפשטה בעולם מחולי ה'קורונה' ר"ל,

קרא עוד »

אכילה בלי מלאכה

מדוע חשוב ללמוד את הלכות בורר? היכן היתה מלאכת בורר במשכן? איזה איסורים נכללים באב המלאכה, מה הן תולדותיה ומה אסור רק מדרבנן? איזו בעייתיות

קרא עוד »
כללי

ימי תפלה

אלו הלכות מיוחדות יש בתפלת ראש-השנה? ואלה הלכות הם הדגשים של הלכות תפלה של כל השנה? כיצד מתיישב הביטול המוחלט של הכתרת המלך עם בקשת

קרא עוד »
כללי

תקיעות לחינם?!

האם מותר לתקוע בשופר בראש השנה מעבר לחיוב? כמה תקיעות צריכים לתקוע עבור נשים? האם המתפלל ביחיד יכול לתקוע מאה קולות? ומה סדר התקיעות למתפלל

קרא עוד »
כללי

צורת השופר

האם צריך שופר ישר או כפוף? האם יש בעיה הלכתית ב'עיצוב' השופר? האם השופר צריך להיות מוטה לימין? ממה צריך להיזהר בקניית שופר? איך היו

קרא עוד »
כללי

מבצע שופר כהלכתו

האם ניתן לצאת ל'מבצע שופר' לפני התפילה? ומה אם נפסיד תפילה במנין? האם מותר לתקוע כשיש רעש ברקע? איך אפשר לדאוג שהשומעים יכוונו? ומה כאשר

קרא עוד »