• כולל אברכים •

כולל הערב שחולל מהפכה בכפר חב"ד

זר כי יקלע לבית הכנסת "מענדל'ס שול" בכפר חב"ד בשעות הערב, יעמוד משתומם מול המחזה המלבב של אברכים צעירים שזה עתה יצאו מן הישיבה, מקמטים את מצחם מול סברא עיונית שהשמיע בפניהם זה עתה עמיתם, אשר בשעות היום עובד לפרנסתו, וכעת מקדיש מזמנו ללימוד תורה. זמן איכות זה, הוא המחיה אותו ומעניק לו כוחות, בשעה זו מסיר הוא ממחשבתו כל טרחה וכל טרדה ומשקיע את עצמו במתיקות התורה.

זהו, אם תרצו, תיאור חזונו של כולל הערב הייחודי "אורח מנחם" בכפר חב"ד.

אל הכולל, שהוקם לפני מספר שנים והיה לחלוץ המהפכה התורנית בכפר בשנים האחרונות, מתקבצים מידי ערב קרוב לעשרים אברכים, צעירים ומבוגרים, עובדים לפרנסתם לצד עמלי תורה ומקדישים שעה וחצי ללימוד תורה משיב נפש.

מסגרת חשובה זו, על בסיס נכבד היא עומדת: בכולל, מסגרת לימודית עקבית ומסודרת של לימודים מקיפים בהלכה ובחסידות, עם שיעורים ומבחנים תקופתיים, המנוהלת ביד רמה ע"י ראש הכולל, הרב מנחם מענדל והבה שליט"א, בעמח"ס "כרם מנחם" על שו"ע אדה"ז.

מידי שבוע מוסר הרב והבה שיעורים עיוניים בהלכה מתוך דגש על בירור הלכה למעשה, המושכים אליהם גם רבים מתושבי הכפר המבקשים להתבשם מסוגיא הלכתית משובחת, מה שמוסיף נדבך נוסף לאווירת הלימוד ולאיכותו.

בכולל מושם דגש גם על הפן החסידי, כאשר מידי יומא דפגרא נערכת בכולל התוועדות חסידית, בה נוטלים האברכים חלק פעיל. שמם של ההתוועדויות הפנימיות הנערכות במתכונת משפחתית משהו יצא בכל האזור, ורבים מתושבי הכפר ומחוצה לו מגיעים להשתתף בהן.

מאז הפך הכולל למרכז של תורה באזור כולו, ורבים מהתושבים – ובראשם חברי קהילת "מענדל'ס שול" המארחים את הכולל ותומכים בו ביד נדיבה – מוצאים בו את מקום לימודם, אם בלימוד אישי, אם בחברותא ואם בהשתתפות בשיעורים ובהתוועדויות. ואכן, כל העת מצטרפים אברכים נוספים לשורות הכולל, כמו גם מיזמים תורניים עבור הקהילה.

את הכולל הקים העסקן הנמרץ ר' שניאור זלמן שיינברגר שי' ואף ניהל אותו בפועל מהפן הגשמי בשנותיו הראשונות, בשנתיים האחרונות נושא ראש הכולל, הרב והבה, גם בעול הגשמי של ניהול הכולל, כאשר חברי קהילת "מענדל'ס שול" ו"קרן מרומים" מסייעים באופן ניכר להחזקת הכולל.

גם אתה יכול ליטול חלק בהחזקתו של הכולל שבוודאי גורם נחת רב למייסדי הכפר, נחלתו של הרבי ועיר הבירה של חסידות חב"ד באה"ק.

זמני השיעורים בכולל – חורף תשע"ח:

לימוד עצמי וחברותות: ראשון עד חמישי, בין השעות 20:00 – 21:30

שיעור כללי בהלכה: יום שלישי בשעה 20:30

שיעור בגמרא מסכת ברכות בשילוב הלכה למעשה: ימי שני ורביעי בין השעות 20:45 – 21:30