• אודות •

הרב מנחם מענדל והבה

הרב מנחם מענדל והבה נולד בחולון אה"ק לאביו הרב טובי שיחי' ואמו מרת ציפורה שתחי'.

בצעירותו למד בישיבות "אחי תמימים" ראשון לציון, ששכנה אז בכפר חב"ד, ובישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בכפר חב"ד, ולאחר מכן בשנת ה"קבוצה" בישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בבית מדרשו של הרבי – מרכז חב"ד העולמי בברוקלין, ניו יורק.

עם השלמת מסלול לימודיו, בשנת תשס"ו, יצא לשליחות בעיר לימא שבפרו וניהל שם את מכון הסמיכה וסייע לפעילותו של שליח הרבי למדינה, הרב שניאור זלמן בלומנפלד.

החל משנות בחרותו המוקדמות נמשך ללימוד ההלכה בכלל ולימוד שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בפרט, ובכל סוגיא ישיבתית שלמד ביקש להבין את שיטתו של אדמו"ר הזקן בסוגיא הנלמדת. את חידושיו העלה על הכתב ופרסמם מעל גבי קבצים שונים. בשנות לימודו בכפר חב"ד, אף היה מבאי ביתו של המרא דאתרא, הגאון החסיד הנודע רבי מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, שקירבו במאוד, עודדו והדריכו בלימוד ההלכה, והיו דנים שעות ארוכות במשא ומתן של הלכה.

לאחר שנים אחדות, עת הצטברו אצלו עשרות מאמרים עיוניים שכתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, עודדו הרב אשכנזי ע"ה להעלותם על מכבש הדפוס, כהוראת הרבי, וכך יצא ספרו הראשון "כרם מנחם" בו נקבצו מחקרים ומערכות בשולחן אדמו"ר הזקן בעשרות נושאים מרכזיים בהלכה. יצויין, כי ספר זה הודפס בפועל בשנת שליחותו בפרו, והיה לספר התורני הראשון בלשון הקודש שהודפס על אדמתה.

כושר עיונו וידיעותיו כמו גם לשונו הבהירה הביאה בהמשך את רבותיו לבקש ממנו שיערוך את דברי תורתם לספרים תורניים, וכך ערך וסידר את הספר "אמרי צבי" להגה"ח הרב מאיר צבי גרוזמן ע"ה, את הספרים "הלכתא כרב" ו"חוסן ישועות" להגה"ח הרב דב טברדוביץ' שליט"א, וכן הספר "חיים כהלכה" להגה"ח הרב ברוך שלמה בליזינסקי שליט"א, ועוד.

את הסמכתו לרבנות קיבל בתחילה מהגה"ח הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א וכן מהגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א ולאחר מכן השלים לימודיו לקבל כושר לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל, וכן עשה שימוש חכמים אצל הגאון הרב יעקב מאיר שטרן שליט"א והגה"ח הרב דב טברדוביץ שליט"א.

בשנת תשס"ח מונה לכהן כראש המכון להוראה דישיבה גדולה תומכי תמימים בני ברק ובמקביל שימש כר"מ וכשמפיע גם בישיבה הקטנה בעיר. בהמשך שימש במשך מספר שנים כראש הכולל להוראה בגבעתיים, אשר בוגריו מכהנים פאר כראשי ישיבות וכוללים, ר"מים ושלוחים ברחבי הארץ והעולם.

בשנת תשע"ד עבר להתגורר בכפר חב"ד והתמנה גם לראש כולל הערב המרכזי ביישוב (הפועל היום במסגרת המכון) והחל לעסוק יותר בהוראת ההלכה ולשמש כרב ומורה הוראה בפועל. החל משנת תשע"ה התבקש ע"י מערכת בטאון כפר חב"ד להתחיל לכתוב מדור שבועי בהלכה ומאז החל לפרסם בקביעות מאמרי הלכה למעשה ערוכים בשפה ברורה, לאחר מכן הצטרף ליוזמתו המבורכת של הרה"ח ר' אמיר כהנא שי', מנהל ישיבת תומכי תמימים ברמת אביב, לכתוב "הלכה יומית" מתומצתת להפצה המונית בציבור הרחב, זאת בנוסף להיותו כתובת למענה הלכתי זמין ברוב שעות היום לציבור מבקשי ההלכה.

בראשית שנת תשע"ז מיסד הרב והבה את פועלו ההלכתי באמצעות מכון "אורח מנחם", ובכוונתו לפתח מגמה זו של בירור הלכה למעשה מתוך שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, באמצעות ספרים ומאמרים בתפוצה רחבה, יחד עם רבנים נוספים השותפים לדרך.